DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
– WYBRANE PRZYKŁADY

Doświadczenie zawodowe partnerów Kancelarii, jej pracowników i współpracowników obejmuje kompleksową obsługę największych śląskich podmiotów z branży górniczej, kolejowej, przemysłu ciężkiego czy zbrojeniowego, jednostek samorządu terytorialnego jak i spółek komunalnych, a także reprezentację Klientów indywidualnych.

W zakresie branży górniczej i przemysłu ciężkiego, a także jednostek samorządu terytorialnego jak i spółek komunalnych doświadczenie partnerów Kancelarii i jej pracowników w okresie ostatnich lat obejmuje kompleksową obsługę następujących podmiotów:

Jednostki samorządu terytorialnego

Górnictwo

Spółki komunalne

Przemysł ciężki

Pozostałe

Skontaktuj się z nami