OBSZARY PRAWA,
KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY

Zróżnicowane doświadczenie zawodowe partnerów, pracowników i współpracowników Kancelarii powoduje, że obszar specjalizacji Kancelarii jest szeroki i obejmuje podmioty zarówno publiczne, podlegające rygorom dyscypliny finansów publicznych oraz przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i podmioty prywatne 
w szczególności w zakresie następujących specjalizacji:

Prawo podatkowe

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo spółek handlowych

Prawo karne oraz karne skarbowe

Prawo nieruchomości

Prawo medyczne

Prawo administracyjne

Skontaktuj się z nami