O kancelarii

PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERENCIE

Law4 - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Katowice

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mariusz Orliński, Robert Wtorek Spółka Partnerska stanowi kontynuację działalności jej partnerów prowadzoną uprzednio w ramach kancelarii indywidulanych wzbogaconą cennym, wieloletnim doświadczeniem nabytym w jednej z największych śląskich kancelarii prawniczych, w której partnerzy Kancelarii byli wspólnikami.

Doświadczenie zawodowe jej partnerów sięga 1998 roku. Jako prawnicy, aplikanci oraz jako radca prawny i adwokat, partnerzy Kancelarii świadczyli pomoc prawną w obsłudze największych śląskich podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie, a także prowadzili skomplikowane procesy sądowe, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych oraz przed sądami administracyjnymi. Partnerzy posiadają także doświadczenie w pracy organów państwowych, w reprezentacji Klientów w sądach polubownych, prowadzeniu sporów zbiorowych, w sprawach dyscyplinarnych oraz sportowych.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mariusz Orliński, Robert Wtorek Spółka Partnerska specjalizuje się w stałej prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych, wykonywanej osobiście przez partnerów, stałych współpracowników oraz przy zaangażowaniu starannie dobranego grona zaufanych konsultantów: prawników różnych specjalności, ekonomistów, rzeczoznawców, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Zakres i stopień skomplikowania zadań postawionych przed Kancelarią każdorazowo określa dobór kadr koniecznych dla prawidłowego wykonania zlecenia.

Doświadczenie partnerów Kancelarii, jej pracowników i współpracowników w ostatnich latach obejmuje w szczególności prowadzenie procesów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych, prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora przemysłowego, branży górniczej, branży budowlanej, instytutów badawczych, szpitali i innych podmiotów leczniczych, a także jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

W ramach działalności Kancelarii jej partnerzy, pracownicy i współpracownicy prowadzili także liczne procesy restrukturyzacyjne, nadzorowali skomplikowane inwestycje gospodarcze, w tym budowę całych osiedli mieszkaniowych, doradzali wspólnotom mieszkaniowym oraz zarządcom lokali komunalnych, jak również dokonywali interpretacji przepisów prawa administracyjnego, a także przepisów aktów prawa miejscowego.

Powyższe doświadczenie sprawia, że Kancelaria legitymuje się poziomem wiedzy i doświadczenia gwarantującym wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

Równolegle z Partnerami Kancelarii usługi stale świadczy grono zaufanych prawników z uprawnieniami:

Współpracujemy także z innymi kancelariami jak i specjalistami z innych dziedzin związanych z obsługą działalności gospodarczej (ekonomistami, księgowymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi).

Pracownicy Kancelarii są autorami wielu publikacji prasowych, udzielają także wywiadów dla telewizji oraz innych mediów.

Poznaj nasz zespół

Mariusz Orliński

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Do końca 2016 roku wspólnik w jednej z największych kancelarii prawniczych południowej Polski. Od 2018 roku partner w Kancelarii Mariusz Orliński, Robert Wtorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Członek Rady Podatkowej przy KPP Lewiatan, Członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sądowych przy PZPN, były Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, członek rad nadzorczych spółek komunalnych.

Prelegent na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, karnego, sportowego i transportowego oraz z branży górniczej energetycznej i ochrony środowiska.

Law4 - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mariusz Orliński adwokat

Prowadził obsługę licznych spółek Skarbu Państwa, komunalnych oraz grup kapitałowych. Prowadził audyty (także podatkowe), uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych grup kapitałowych, w tym w zakresie redukcji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi.

Autor licznych publikacji prasowych, wielokrotnie cytowany ekspert prawny na łamach TVP 1, TVP 3, TVP Katowice, Polsat i Polsat News, TVN i TVN24.

Obrońca w dużych sprawach karnych gospodarczych, pełnomocnik w sporach z organami państwa o wartości przekraczającej 1 mld zł. Reprezentuje kluby sportowe i zawodników piłki nożnej przed organami PZPN oraz FIFA, a także sądami powszechnymi.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół obsługi podmiotów sektora przemysłu ciężkiego, automotive, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i klubów sportowych. W zakresie zainteresowań z pogranicza nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych interesuje się zarządzaniem kryzysowym i analizą ryzyka w życiu gospodarczym.

Law4 - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Robert Wtorek radca prawny

Robert Wtorek

radca prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu czteroletniej aplikacji radcowskiej, w 2002 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, które zdobywał jako pracownik, a następnie – przez kilkanaście lat – współtwórca i wspólnik w jednej z największych kancelarii prawniczych na Śląsku. Równolegle prowadzi od 2002 roku indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Od 2018 roku partner w Kancelarii Mariusz Orliński, Robert Wtorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska.

Specjalizuje się w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia i nabywania spółek i procesów restrukturyzacji. Prowadzi liczne postępowania z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak i obsługi spraw Klientów indywidualnych. Był doradcą prawnym w zakresie przejęcia przedsiębiorstw spółek węglowych – prace przy sporządzaniu umów oraz kwestii incydentalnych, opiniowanie zagadnień związanych z procesem przejęcia spółek węglowych przez Kompanię Węglową S. A. w Katowicach (wcześniej Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A.) w ramach restrukturyzacji przemysłu górniczego.

W ramach zdobywanego doświadczenia doradzał w zakresie uczestnictwa w przetargach na nabycie nieruchomości oraz lokowania inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzał opinie odnoszące się do wymagań administracyjnych, dokonywał interpretacji przepisów prawa administracyjnego, a także przepisów lokalnych, aktów prawa miejscowego, w szczególności zaś miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych uchwał mających wpływ na sytuację faktyczno-prawną nieruchomości.

W związku z obsługą prawną spółek z branży nieruchomości sporządzał, opiniował oraz brał udział w negocjacjach warunków umów związanych z procesem budowlano-inwestycyjnym, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, umowy o przygotowanie inwestycji i zastępstwo inwestycyjne, umowy o nadzór budowlany.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, na każdym etapie toczącego się postępowania, włącznie z reprezentacją w postępowaniu odwoławczym, wznowieniowym, mediacyjnym oraz ugodowym. Reprezentował m.in. MCI Management S.A. w sporze ze Skarbem Państwa o odszkodowanie w wysokości należności głównej 38.512.000 złotych.

Aleksandra Rerych

adwokat

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów stypendystka programu Sokrates na Uniwersytecie w Lubljanie.

Usługi w zakresie doradztwa prawnego świadczy od 2008 roku, przy czym przez ponad 8 lat w ramach współpracy z jedną z największych kancelarii prawniczych na Śląsku. Od 2018 roku stała współpracowniczka Kancelarii Mariusz Orliński, Robert Wtorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska. Wcześniej wieloletnia współpracowniczka kancelarii indywidualnych adwokata Mariusza Orlińskiego i radcy prawnego Roberta Wtorka.

Uprawnienia zawodowe adwokata posiada od 2013 roku i od tego czasu prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Po ukończeniu studiów zdobywała kolejne specjalizacje w ramach studiów podyplomowych, których zakres obejmował między innymi: prawo handlowe i gospodarcze (Uniwersytet Śląski), prawo medyczne i bioetykę (Uniwersytet Jagielloński), prawo europejskie w praktyce (Uczelnia Łazarskiego), a także szkolenia w związku ze zmianami w zakresie zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej i prawa restrukturyzacyjnego.

Law4 - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Aleksandra Rerych adwokat

Posiada także uprawnienia mediatora. Wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

W ramach świadczonych usług zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną Klientów biznesowych prowadzących działalność z zakresu świadczenia usług medycznych oraz transportu medycznego, spółek komunalnych a także spółek z branży energetycznej, górniczej oraz przemysłu ciężkiego. Jej doświadczenie obejmuje także kompleksową obsługę spółek świadczących usługi ochrony, z branży budowlanej oraz świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą prawną Klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych.

Reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi, na każdym etapie toczącego się postępowania, włącznie z reprezentacją w postępowaniu odwoławczym, wznowieniowym, mediacyjnym oraz ugodowym.

Law4 - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Patrycja Niechwiadowicz radca prawny

Patrycja Niechwiadowicz

radca prawny

Absolwentka Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomoc prawną świadczy od 2002 roku. Przez 16 lat członek zespołu jednej z największych kancelarii prawniczych w województwie śląskim. Obsługiwała największych przedsiębiorców z różnych branży, prowadząc bieżącą obsługę prawną, a także projekty specjalne, o znacznym stopniu skomplikowania.

W roku 2018 uzyskała uprawnienia radcy prawnego, po ukończeniu aplikacji radcowskiej przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach i rozpoczęła prowadzenie zarówno indywidualnej kancelarii radcy prawnego, jak również współpracę z Kancelarią Mariusz Orliński, Robert Wtorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska. Wcześniej wieloletnia współpracowniczka Kancelarii indywidualnych adwokata Mariusza Orlińskiego i radcy prawnego Roberta Wtorka.

Na co dzień prowadzi kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców, reprezentując klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej. Doradztwo prawne, które świadczy na rzecz przedsiębiorców ma charakter kompleksowy i obejmuje także przygotowanie pism procesowych, projektów umów, sporządzanie opinii i informacji prawnych oraz bieżące doradztwo prawne.

Obszary specjalizacji obejmują prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań oraz prowadzenie procesów cywilnych i gospodarczych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy. Lista obsługiwanych Klientów sięga kilkudziesięciu spółek – zarówno komunalnych, spółek Skarbu Państwa, jak i prywatnych.

Poza obsługą przedsiębiorców, zajmuje się także sprawami Klientów indywidualnych w zakresie problemów związanych z prawem cywilnym, rodzinnym i prawem pracy.

Law4 - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Julia Kraska

Kinga Kraska

aplikant adwokacki

Julia Kraska

asystentka prawna

Klaudia Miszczak

aplikant radcowski

Skontaktuj się z nami