SPOSÓB REALIZACJI WSPÓŁPRACY

Kancelaria Mariusz Orliński, Robert Wtorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska w ramach wykonania umowy, zgodnie z zakresem uzgodnionym z Państwem proponuje świadczenie pełnej bieżącej obsługi prawnej zgodnie z profilem działalności, przez specjalistów z doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw o zbliżonym profilu działalności, legitymujących się doświadczeniem w zakresie dziedzin prawa występujących w Państwa działalności.

Oferta Kancelarii obejmuje, w szczególności:

JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG
I GWARANCJA RZETELNOŚCI ICH WYKONANIA

Jakość

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami staranności i profesjonalizmu, wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych prawników będących członkami Izby Adwokackiej w Katowicach oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i posiadającymi stosowne uprawnienia.

Gwarancja rzetelności

Gwarancja rzetelności i prawidłowości wykonanych zleceń opiera się nie tylko o wykształcenie i wieloletnie doświadczenie partnerów, pracowników i współpracowników Kancelarii, lecz także o zasady wykonywania zawodu wynikające z przepisów ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, a także o wewnętrzne przepisy korporacyjne, takie jak Kodeks Etyki Adwokackiej i Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Najwyższe standardy

Kancelaria w zakresie prowadzonej działalności dba o najwyższe standardy związane z ochroną danych związanych z prowadzoną obsługą, stosując szereg środków zabezpieczających biuro i przechowywane w nim dokumenty, a także komunikację elektroniczną oraz zabezpieczenie dokumentów w wersji cyfrowej, korzystając w tym zakresie z doradztwa profesjonalnych przedsiębiorstw specjalizujących się w ochronie danych.

Zgodnie z przepisami regulującymi zawód adwokata i radcy prawnego, Kancelaria oraz wszyscy jej pracownicy i współpracownicy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych błędów i nienależytego wykonania przedmiotu oferty.

Analogiczne wymogi związane z bezpieczeństwem danych i ich przechowywaniem spełniają współpracujące z Kancelarią podmioty zewnętrzne.

Skontaktuj się z nami