WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczoną obsługę prawną jest negocjowane z każdym Klientem indywidualnie, po dokonaniu analizy potrzeb Klienta oraz doborze sposobu i zakresu świadczenia usług prawnych w oparciu o potrzeby i osobiste preferencje konkretnego podmiotu.
W przypadku stałej lub regularnej współpracy z przedsiębiorcami w zakresie obsługi prawnej proponujemy trzy metody rozliczeń z Klientem:

Wynagrodzenie ryczałtowe:

Wynagrodzenie według stawki godzinowej:

Wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo – godzinowe):

  1. wynagrodzenie stałe w uzgodnionej wysokości za określoną liczbę godzin pracy 
w miesiącu,
  2. wynagrodzenie dodatkowe w uzgodnionej wysokości za godzinę pracy Kancelarii miesięcznie, ponad w/w kwotę wynagrodzenia stałego,
  3. w przypadku spraw procesowych, których uczestnikiem będzie Klient, Kancelaria będzie miała prawo do dodatkowego wynagrodzenia w postaci kosztów postępowania zasądzanych od strony przeciwnej,
  4. w przypadku spraw gospodarczych lub procesowych wymagających szczególnego zaangażowania Kancelaria zastrzega sobie prawo do dodatkowego wynagrodzenia (zryczałtowanego lub opartego o wynik postępowania – w postaci określonego procenta wygranej – tzw. success fee), którego wysokość lub sposób wyliczenia zostanie wspólnie ustalony przez strony przed podjęciem się jego realizacji.

Skontaktuj się z nami